Teeltafspraken voor regionale groenten

Gepubliceerd op Maandag, 14 december 2009 | Wim Merckx

Begin december 09 zaten een tiental groentetelers uit de Leuvense regio samen voor het maken van teeltafspraken voor de komende seizoenen. Zo’n afspraken zijn nodig opdat groentepakketten voor de voedselteams voldoen aan de criteria: uit eigen streek, in lijn met de seizoenen, van biologische en kleinschalige projecten. De sfeer was goed, de collegialiteit voelbaar: de afspraken navenant.

De voedselteams in Vlaams-Brabant kunnen voor de aanmaak van hun wekelijkse groentemanden, rekenen op sociale werkplaatsen De Wikke, De Brabander en Den Diepen Boomgaard. Oude krijger Jean-Pierre Smets uit Veltem is de enige zelfstandige teler die ook nog zelf pakketten maakt.

Foto bijeenkomst groentetelers Leuven

Niet toevallig hebben alle drie de werkplaatsen ook een biologische tuin. Maar voor een gevarieerde samenstelling van pakketten, kopen ze daarnaast ook groenten aan, bij voorkeur bij collega telers uit de streek. Daarvoor zijn er teeltplannen en onderlinge afspraken. Wie er welke groenten zet, kan afhangen van de geschiktheid van de grond, de eigen voorkeuren en specialiteiten, de nodige teeltafwisseling, … De vraag waarmee het overleg zich op gang trok: welke groenten denken de pakkettenmakers in het volgende jaar te willen aankopen, wanneer en aan welk volume? Het gesprek werd begeleid door Koen Dhoore van Landwijzer, vormingscentrum voor biologische landbouw.

Het gesprek verlegde zich spontaan naar de crisis in de landbouwsectoren en de waarde van voeding, ‘ een debat dat tot bij de consument loopt’. Enkele uitspraken:

“de prijzen die boeren zetten, zijn de logische kost voor goede en gezonde voeding”

“de sector van biologische en kleinschalige telers hebben een groei nodig en vooral betere prijzen: pas dan is er een toekomst voor jonge en startende telers”

“ wij worden buiten spel gezet door telers die hybride, snelgroeiende rassen gebruiken, tegenwoordig ook door veel import uit Nederland”

“wij moeten de prijszetting verklaren vanuit onze eigen positie”

“vooral de veiling en groothandelsprijzen zijn te laag, maar we kunnen niet zonder hen”

“we kunnen de gevoeligheid van sommige tussenhandelaars voor onze vragen wel beter aanwenden, we hebben daarvoor een gezamenlijke visie nodig en moeten elkaar ondersteunen”

“bio-labels schieten tekort: hoe kunnen we het verschil duiden tussen zaadvaste en hybride soorten, dat zijn twee heel aparte producten”

“het prijzenverhaal moet verduidelijkt geraken en de consument moet zich verbinden aan de producenten op een structurele manier: in ruil krijgt hij goed voedsel en wordt gegidst in zijn/haar seizoenskeuze voor voeding”