Focusgroepen: samenvattend verslag

25/10/2018
Meer dan 80 (kern)leden en 20 producenten besloten om op onze focusavonden langs te komen en met ons na te denken over de ontwikkelingen en toekomstplannen van onze beweging. 

Een heel mooie opkomst, bedankt daarvoor !

We stelden ons nieuwe webplatform voor en de voordelen dat dit zou opleveren voor alle geledingen van onze organisatie. Het werd door de meesten onder jullie gesmaakt, al waren er ook kritische bedenkingen die we noteerden en doorgaven aan de ontwikkelaars om rekening mee te houden. Het is wel zo dat momenteel nog niet alle door ons én jullie gewenste opties meteen beschikbaar zullen zijn. De verdere ontwikkeling van het platform zal afhankelijk zijn van de gevonden middelen om deze te realiseren.
Link voordelen webplatform: https://voedselteamsvzw.app.box.com/s/5jke08m647t0levs9dz33hlyp5pzrwxx  

We toonden de aanwezigen hoe hard wij als vzw inzetten op bewegingswerk en verbreding van de korte keten-markt met zowel activiteiten, personeelsinzet en natuurlijk die langverwachte webwinkel. De transparante manier waarop we inzage gaven in deze investeringen werd geapprecieerd, waarvoor dank.

Er werden 3 werkgroepen samengesteld.
Eén werkgroep hield zich bezig met de nieuwe mogelijkheden voor het vrijwilligerswerk 
Een tweede werkgroep brainstormde over de versterking van ons huidige depotmodel en mogelijke nieuwe doelgroepen waar nieuwe medewerkster Eva Sonck kan op inzetten.
En een derde werkgroep behandelde de financiële maatregelen die nodig zijn om onze organisatie op een paar jaar tijd het nodige terugverdien-effect te laten realiseren. 

Kort de belangrijkste conclusies van deze 3 werkgroepen doorheen alle focusgroepen.
1- Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerking
- De ruimte en tijd die vrijkomt door de nieuwe webwinkel wordt door allen positief geëvalueerd
- Een oplijsting maken van zowel noodzakelijke als optionele taken in een team zodat opnemen van een taak zowel structureel als sporadisch kan gebeuren.
- Een duidelijke lijst van het voorhanden zijnde promotiemateriaal dat via de regiowerkers is te verkrijgen
- Inzetten op lokale naamsbekendheid via promotieacties en infostands
- Meer inzetten op nieuwe leden aantrekken
- Huisbezoeken uitvoeren bij ‘slapende’ leden
- Ambassadeurschap van een regio of groep teams opnemen, een beetje   als een soort mini-regiowerker
- Organiseren van meerdere activiteiten 
- Ledenwedstrijden organiseren ‘beste besteller’, ‘grootste lekkerbek’, …

2- Versterking huidig model en nieuwe doelgroepen/modellen
- Grote nood aan verhogen naamsbekendheid vzw, mensen kennen ons nog steeds te weinig: hier is een grote rol weggelegd voor zowel huidige (kern)leden alsook producenten om de Voedselteam-boodschap mee te helpen verspreiden
- Aanduiden vh verschil Voedselteams vs andere korte keten initiatieven: ons unieke karakter benadrukken, onze eigenheid, de reden van ons bestaan en dit naar de buitenwereld toe verdedigen
- Een mogelijke naamsverandering Voedselteams overwegen (hipper, sexyer, moderner)?
- Uitbreiding/intensifiëring van de samenwerkingen met gemeentebesturen, openbare instellingen en organisaties met dezelfde ideologische principes.
- Meer inzetten op ontmoetingen tussen teams, uitwisselen best practices
- Meer sturing vanuit de vzw nodig rond do’s and dont’s van depotwerking
- Inzetten op introductie Voedselteams binnen bedrijven

3- Nodige financiën
- Een algemene verhoging van lidgeld naar 25 euro en een stijging van producentenbijdrage naar 10% werd in alle focusgroepen zo goed als unaniem verworpen of als heel moeilijk ervaren.
- Een kleinere verhoging van lidgeld naar 20 euro wordt wel aanvaard, maar bezien als een extra drempel. 
- Een verlaging van de producentenbijdrage naar 5% en de toevoeging van een lidmaatschapsbedrag voor producenten werd wisselend positief onthaald.
- Een voorstel voor opbouwen van een soort ‘subsidiepot’ voor teams waarop beroep kan worden gedaan bij grotere activiteiten op bijna alle focusgroepen. Wordt door de vzw onderzocht in functie van een haalbaar scenario. 
- De toevoeging van een administratieve bijdrage per bestelling wordt door sommigen als een drempel en door anderen als een sensibiliserend middel bekeken.  Oplossingen dienen voorzien te worden voor regelmatige bestellers of slechts toepassing van deze bijdrage onder een bepaald bedrag.
- Algemeen: een overeenkomst opstellen waarin staat wat Voedselteams voorziet voor producenten, wat het verwachte engagement van een producent inhoudt en hoe teams zich dienen in te spannen naar omzet en ledenwerving toe. Zo is iedereen mee in dit nieuwe financiële verhaal en zijn de zaken duidelijk.


Jullie denkwerk werd en wordt geapprecieerd. Maar wat gaan we daar nu mee doen? 

De voorstellen rond vrijwilligerswerking die eenvoudig te implementeren zijn worden zo snel mogelijk doorgevoerd en de andere voorstellen krijgen een verdere uitwerking in ons beleidsplan voor 2021-2025. 

De kansen die jullie zagen om ons huidige depotmodel te verstevigen en nieuwe doelgroepen en modellen uit te bouwen worden opgenomen door onze nieuwe medewerkster Eva Sonck, die deze werkgroep begeleidde. Zij kreeg heel wat verse, constructieve ideeën waarmee ze de komende maanden aan de slag kan. Dank!

Rond de nodige financiële slagkracht die we dienen op te bouwen zijn we uitermate tevreden dat we jullie lieten participeren want er werden nogal wat zaken uitgeprobeerd om in elke focusgroep tot een bevredigend eindresultaat te komen. De verschillende voorstellen worden naast elkaar gelegd en er wordt gezocht naar een gemene deler. De uitkomst hiervan wordt ter stemming voorgelegd op onze Algemene Vergadering van 11 november in New Zebra te Gent. De concrete info hierover volgt later deze week.

De volledige verslagen en presentaties van jullie lokale focusgroep kan je opvragen via info@voedselteams.be

Tot op onze Algemene Vergadering? 

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY