Ons voedselsysteem loopt mank. Hoe maken we het beter?

28/05/2020
De afgelopen weken gaven verschillende experten, maar ook individuen met minder kennis van zaken, hun mening over ons huidig geglobaliseerd voedselsysteem. Ook korte keten passeerde de revue. Hoewel experten pleiten voor nuance in heel het voedseldebat, is de drang bij voor-en vooral tegenstanders groot om hun ongebreidelde mening over korte keten neer te pennen.

Voedselteams voert geen eindeloze discussies, maar brengt een ander voedselsysteem in de praktijk. Wij zetten in op een agro-ecologisch voedselsysteem… en daarmee gaan we zelfs nog een stap verder dan het Korte Keten model. In deze blog geven wij de breed dragende context mee van agro-ecologie en geven wij aan waar wij verder willen op inzetten.

Agro-ecologie is een breed omvattend begrip. Het omvat duurzaamheid in al zijn facetten: ecologisch, socio-cultureel, economisch en politiek. Hierdoor is agro-ecologie onlosmakelijk verbonden met voedselsoevereiniteit.  Voedselsoevereiniteit is het recht van mensen op gezond en cultureel passend voedsel, geproduceerd op ecologisch verantwoorde en duurzame wijze in een voedsel- en landbouwsysteem dat door henzelf wordt vormgegeven. Het plaatst de ambities en behoeften van hen die voedsel produceren, distribueren en consumeren centraal in voedselstructuren en het beleid, in plaats van steeds te buigen voor de eisen van de markt en grote corporaties. Het behartigt de belangen van de volgende generatie. Agro-ecologie is één van de belangrijkste middelen om voedselsoevereiniteit én klimaatrechtvaardigheid te realiseren.

Wat zowel voor-en tegenstanders niet kunnen ontkennen, is dat ons huidige geglobaliseerde voedselsysteem niet bestendig is tegen pandemieën. Lokaal verankerde voedselsystemen, zoals het agro-ecologisch voedselsysteem, is dit wel. De afgelopen maanden is gebleken dat agro-ecologische producenten kunnen blijven produceren. Met het huidige agro-ecologische aanbod kunnen we uiteraard nog niet heel België voeden. Het aandeel in onze totale voedselproductie groeit echter gestaag en inspireert met haar innovatieve technieken bovendien steeds vaker de gangbare landbouw.

Voeding wordt in onze huidige maatschappij nog teveel aanzien als een 'goed'. Willen we een kentering veroorzaken in het algemeen denken en het huidige landbouw-en voedingsbeleid, dan zullen burgers zich niet langer enkel als consument van voedsel moeten beschouwen, maar zullen ze mee verantwoordelijkheid moeten opnemen voor de productie ervan. Voedselteams heeft in haar 25-jarig bestaan al veel bijgedragen aan dit verantwoordelijkheidsgevoel, maar beseft dat er nog een lange weg te gaan is. Pas als we samen met teams en producenten collectief actie ondernemen naar de verdere gemeenschap, zijn we in staat om het voedselsysteem meer en meer naar ons toe te trekken. Pas als we tonen dat lokale gemeenschappen samen met lokale overheden erin slagen om duurzame voeding betaalbaar aan te bieden aan alle bevolkingsgroepen, kunnen we doorwegen op het landbouw- en voedingsbeleid. Voedselteams heeft alle ingrediënten in huis om dit waar te maken.

Als VZW zijn wij actief betrokken bij stedelijke voedselstrategieën. Samen met andere organisaties denken wij mee en helpen we bij de uitrol ervan. Ons gezamenlijk doel? Duurzame en lokale voeding aanbieden aan alle inwoners van deze steden!

Echter, ook in dorpen en gemeentes is een stevige, duurzame en inclusieve voedselstrategie noodzakelijk. En daar hebben we minder zicht op. Ben jij als vrijwilliger betrokken bij een lokaal initiatief dat zich richt naar alle bewoners? Zijn er opportuniteiten in je gemeente waar je samen met je team en producenten een rol in kan spelen? Heb je ideeën maar weet je niet hoe eraan te beginnen? Zoek je inspiratie?
Laat van je horen! Contacteer ons op info@voedselteams.be of via jouw regiowerker.  Wij willen deze positieve verhalen uitdragen en zo anderen inspireren. Samen worden we weer baas over eigen voedsel!

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY