De korte keten

Laat je stem horen!

7/04/2017
Europa is bezig met het landbouwbeleid uit te tekenen voor na 2020. Daarbij zou de focus vooral moeten liggen op een agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

Landbouw is voor Europa van oudsher een belangrijk thema. Na de Tweede Wereldoorlog waren er problemen ontstaan met de voedselvoorziening in Europa. In 1962 deed het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of GLB zijn intrede. Dit beleidsinstrument diende om de Europese Landbouwproductie op te krikken en voedsel te voorzien tegen betaalbare prijzen. Om dat te garanderen, kregen de lanbouwers prijs- en afzetgaranties voor een reeks basislandbouwproducten. Doorheen de jaren is het GLB al vaak bijgesteld, werden de prijsgaranties afgebouwd en geleidelijk aan vervangen door inkomenssteun voor de boeren.

Om de zes jaar wordt het GLB bijgestuurd, de volgende aanpassingen gebeuren in 2020. Maar Europa begint nu al met de voorbereiding en voorziet als eerste stap een publieke raadpleging. Iedereen met interesse in landbouw en voedselproductie krijgt de kans om zijn stem te laten horen.

De organisaties van Voedsel Anders, waar Voedselteams één van is, pleiten voor een Europees landbouwbeleid dat vooral kiest voor agro-ecologische landbouw. Een landbouw die rekening houdt met mens, dier en natuur. Een landbouw waarvan boeren kunnen leven, een landbouw die zijn milieu-impact zoveel mogelijk beperkt.

In dat engagement staan de organisaties niet alleen. Ook verschillende bekende personen spreken zich uit voor een ander soort landbouw:

‘Het Europees landbouwbeleid moet kiezen voor een landbouw op maat van mens en dier. Kwaliteit boven kwantiteit moet de norm worden.’ – Michel Vandenbosch

‘We hebben beleidsmakers nodig die hun nek uitsteken voor agro-ecologie.’ – Jill Peeters

‘Ik kies voor een Europese landbouw die aandacht heeft voor de bodem.’ – Wim Lybaert

'Een rechtvaardiger landbouwbeleid beloont boeren die zich inspannen voor een beter milieu.' - Steven Vromman

'Ik kies bewust voor voeding waar de lokale boer ook iets aan heeft.' - Lize Feryn

'Europa moet duurzame en echt diervriendelijke veeteelt stimuleren' - Alice Reys

'Het Europees landbouwbeleid moet bouwen op het landschappelijke basisweefsel.' - Georges Allaert

'Als consument wil ik producten waar de boere een correct prijs voor krijgt en die een duurzame landbouw ondersteunt.' - Bert Gabriëls


 
Lees meer getuigenissen, wil je zelf je stem laten horen of wil je meer te weten komen over agro-ecologie, surf dan snel naar voedsel-anders.be.


Bron: Voedsel-Anders
  

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY