Producenten

Uitgebreide update PGS

22/04/2017
In een tijd waar korte keten initiatieven als paddenstoelen uit de grond rijzen en Voedselteams al even niet meer de enige speler in dit bewegende veld is, wordt steeds duidelijker hoe groot de nood is aan transparantie. Twintig jaar geleden ontstond Voedselteams uit een vertrouwensband tussen producenten en leden. Rechtstreeks contact en loyaliteit waren noodzakelijke factoren in deze nieuwe samenwerking, met het ontstaan van tientallen “voedselteams” als gevolg.  Mede door groei van zowel de vzw zelf als de sector, blijken die basis(voor)waarden nu ontoereikend. We willen met z’n allen weer weten wat we eten en dat “weten” houdt de behoefte aan garanties in.

Labels en merken bieden hier veelal een antwoord op, maar houden ook een gevaarlijke beperking in. Hoewel het gebruik van labels veel duidelijkheid verschaft stimuleert het ook het “hokjesdenken” en bevestigt het de passieve rol van de consument in ons marktdenken. Het maakt zijn kritisch denken ten dele overbodig en ontneemt de “verbruiker” de mogelijkheid om individueel te handelen.

Om hierop een antwoord te bieden startte Voedselteams in 2015 een nieuw project en nam hiermee een belangrijke pioniersrol in de sector op. PGS -oftewel Participatief Garantie Systeem- bracht leden en producenten samen in een gemeenschappelijke zoektocht naar duurzame landbouw.

Waar komt het op neer? Leden en producenten gaan samen de boer op, bezoeken en onderzoeken alle boeren, telers en artisanale verwerkers die aan Voedselteams leveren. Eventuele werkpunten worden meegedeeld en opgevolgd. Alle producenten zijn dus betrokken en ieder lid is vrij deel te nemen. Op deze manier wordt de selectie van producenten waarmee Voedselteams samenwerkt een gedeelde verantwoordelijkheid en een collectief gedragen garantie op duurzame landbouwpraktijken. Ziedaar ons participatief handelskenmerk!

Voedselteams wil met dit PGSysteem vooral een duidelijke afbakening van de groep producenten waarmee ze werkt en nog transparanter zijn over de herkomst van de voeding in haar netwerk. Bovendien wil ze  ook de consumenten activeren, aanzetten, “bewegen” om hierin zelf een beetje verantwoordelijkheid te nemen en op die manier werkelijk te weten wat we weten…..

Voor de deelnemers is dit een bijzonder leerrijke ervaring. Niet alleen krijgen ze een handige vragenlijst mee, vanuit Voedselteams worden vorming en intervisiemomenten georganiseerd om hun goed in te lichten en te informeren mbt de dagdagelijkse landbouwpraktijk. Op die manier krijgen de vrijwilligers stilaan een duidelijk beeld van de werking van de producenten over de verschillende sectoren heen: groenten- en fruitteelt, zuivel, vlees, verwerkte producten…
De rijke oogst aan informatie en kennis die we verzamelen door middel van de vele bezoeken, zijn in de eerste plaats de basis voor een sterke beweging mbt duurzame, agro-ecologische, landbouw. Op termijn zal de vzw er minimale duurzaamheidscriteria uit definiëren: transparante en duidelijke parameters waaraan voedselteamproducenten moeten aan voldoen.

Op dit moment zijn er 8 pgs-groepen actief, telkens samengesteld uit 2 vrijwilligers, een producent en een werknemer van de vzw. In het totaal werden reeds een 50 tal bezoeken afgelegd. Van deze bezoeken werd verslag opgemaakt en een bedrijfsportret opgesteld. Iedereen kan deze lezen via de website van Voedselteams.
 
Eind juni loopt het eerste 2-jarige traject af. Verschillende deelnemers beëindigen hun engagement dus zijn  we op zoek naar nieuwe enthousiaste en leergierige leden. Ook producenten kunnen zich kandidaat stellen om deel uit te maken van een PGS-team. Interesse? Neem contact op met je regioverantwoordelijke.
 
 

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY