Bioslagerij Dubbeldoel

Zwartschaapstraat 5 Gooik
Deze producent heeft het Europees biolabel
Deze producent heeft PGS label
Dubbeldoel is een producent van runds-, varkens- en kalfsvlees uit Gooik. In 2010 schakelde deze producent om naar een biologische productiewijze, waardoor hij nu volledig voldoet aan de eisen van het biogarantielabel. Op het erf kweken ze koeien van het Belgisch witblauw ras, Jersey-koeien en varkens; wat resulteert in een uitgebreid gamma aan vleesproducten. De verwerking van het vlees geeft ze uit handen aan Slagerij Van De Walle uit Kluisbergen, een betrouwbare beenhouwerij met een lange geschiedenis die bekend staat om zijn duurzame werkwijze.

Dubbeldoel levert aan voedselteams uit het Pajottenland.

Wil je meer te weten komen over Dubbeldoel, lees dan hieronder het portret dat collega Anja De Lannoy maakte in kader van de reeks 'producent in de kijker'.

Producent in de kijker: Dubbeldoel

“Kijk daar, de pootjes!” Ik hang aan het hekken en ja hoor: twee hoefjes en vlak daarop een mini-snuit... Mama koe die loeit, de anderen komen ruiken, likken , meewarrig de kop schudden. “Deze koeien hebben een echt moederhart, hun moederinstinct drijft hun naar ieder pasgeboren jong”, zegt Seppe. We zijn in de open, aangename schuur van Dubbeldoel, Seppe schudt het pasgeboren kalfje heen en weer om eventuele slijmen uit de longen te krijgen en legt het dan behoedzaam op het warme stro neer, Mama koe likt haar kalf droog...en ik word ontvangen voor een open, hartelijk, interessant gesprek over droom en werkelijkheid.

Tante Lieve
In het hartje van “De Parel van Pajottenland”, ligt het Gooikse biobedrijf Dubbeldoel. Het bedrijf werd overgenomen door Hilde Nechelput. Hilde is opgegroeid op de boerderij waar haar tante Lieve al van oudsher koeien hield. Buurjongen Seppe kende Hilde als kind al en stapte niet alleen in het huwelijksbootje 7 geleden, maar ook in de boerderijboot toen Hilde in 2009 het bedrijf van haar tante overnam. Sindsdien is het gezin uitgebreid met 2 kinderen...en is ook het bedrijf in volle groei.
Zoals de naam het zegt, is Dubbeldoel een gemengd familiebedrijf: het houdt zowel vlees- als melkvee. Het melkvee bestaat uit een jerseykudde enerzijds en het typsche streekeigen witblauw “dubbeldoelras” anderzijds. Het vleesvee bestaat voorlopig nog uit het Belgisch witblauw ras (“de dikbil”). Maar deze veestapel wordt actief afgebouwd, wegens niet bio en te intensief als veehouderij. Deze beesten worden om die reden sinds een tweetal jaar ingekruist met Herreford, dat veel gemakklijker afkalft en extensieve beweiding toelaat. Bovendien is het ook bekend om zijn lekker gemarmerd vlees. Dit voorjaar mogen we de eerste pakketten van deze dieren verwachten!
In principe bouwden Seppe en Hilde het bedrijf van tante Lieve gewoon uit, al werd er wat meer op productie ingezet, vooral die van melk dan, én werd van meetaf aan de omschakeling naar bio een streefdoel. De koeien kregen een aangepast rantsoen, een nieuwe stal, de beweiding werd geëvalueerd en de melk stroomde...
Zoals in ieder familiebedrijf zijn ook hier de taken mooi verdeeld: Hilde melkt dagelijks, voedert en zet 's voormiddags alles in orde, Seppe doet alle veldwerk + het avondwerk. Maar daar waar “boerinnen altijd thuis zijn voor de kinderen”, geldt dit zeker niet altijd voor de wederhelften. Seppe werkt ook nog 75% te Melle in het Instituut voor Landbouw en Visserij (ILVO) en doet daar onderzoek bij rundvee, volgens de standaard gangbare methodes.

Het geeft hem een goed gevoel om naast deze gestandaardiseerde werkmethodes zich in zijn eigen bedrijf te kunnen toeleggen op de principes van de biologische landbouw. Voor Seppe en Hilde klopt dit verhaal gewoon veel meer: het is dankbaarder, in termen van werkbevrediging, én het is een gat in de markt (zeker wat vlees betreft). Het bio-verhaal was ook een belangrijk antwoord op hun zoektocht naar “een nichemarkt”. Maar het is zeker niet de gemakkelijkste weg. “Bio is moeilijk!” oppert Seppe. “ En een bio boer heeft nooit vrije tijd, werkelijk nooit”.

Groei
Maar eigenlijk is de opbrengstonzekerheid de belangrijkste zorg van Seppe en Hilde. In de gangbare landbouw is deze veel minder, omdat de gestandaardiseerde methodes er toelaten meer “greep” te houden op de productie, bv via pesticiden, onkruidbestrijding, preventieve behandeling van dieren en dergelijke. Een bioboer is veel meer afhankelijk van zijn omgevingsfactoren. De lucht, het weer, ziektes,... de impact is er veel minder gemakkelijk te regelen . Dat stresseert wel eens! Ook de dieren zelf zijn met hun bio-rantsoen veel meer uitgeleverd aan de natuur en hun eigen krachten.
Precies omwille van die onvoorspelbaarheid is het voor dergelijke bioboeren onmogelijk om hun groei te becijferen zoals een gangbaar bedrijf dat kan. Er zijn momenteel een 120-tal koeien , waarvan 25 zoogkoeien, 25 melkoeien, plus alle mannelijke dieren die normaal na twee weken worden verkocht. Dergelijk (kalfs)vlees wordt overigens massaal door Nederlanders opgekocht, of de kalfsvleesindustrie binnengaan.
De melkveestapel is nu 5 jaar in opbouw en de opbrengst hiervan is in stabiele stijgende lijn: de Dubbeldoelers streven naar een 10.000 liter. “De afweging groei (van de veestapel) tegenover kost- en tijdsinvestering is een aartsmoeilijke opdracht”, vindt Seppe. ¼ van de koeien loopt gewoon rond zonder opbrengstmeerwaarde. Het duurt 2 jaar tegen dat een kalf melk geeft, voor iedere koe moet je dus een investeringskost/tijd rekenen van 2 jaar. Ook de vleeskoeien hebben al een zekere leeftijd wanneer ze slachtrijp zijn en de investerings(kost) is dus erg groot. Bij Dubbeldoel wordt geslacht tot de dieren maximaal 5 jaar oud zijn.

Thuisverkoop
De melk van Dubbeldoel gaat integraal naar de groothandel, via Biomelk Vlaanderen. In tegenstelling tot het vlees, waarvan Hilde en Seppe zelf hun prijs bepalen, wordt de prijs van de melk bepaald door een coöperatieve, waarin boeren “ingekocht” worden aan de hand van aantal liters. Zoals we weten is de prijs van de melk lange tijd veel te laag geweest, maar recent werd die prijsberekening geherevalueerd en gecorrigeerd tot een betere, stabiele prijs. Vooralsnog zijn er geen plannen om zuivelbewerkingen te verkopen, dat is gezien het gemengde karakter van het bedrijf te complex. Wel zit er ijscrème in het verschiet.
Het vlees van Dubbeldoel wordt exclusief via thuisverkoop verkocht aan particulieren, per pakketten van 5 of 10 kilo. En dat gaat prima. Er is geen hoevewinkel, geen webwinkel: de bestellingen gebeuren gewoon via email. Het slachten en versnijden gebeurt in een slagerij in Kluisbergen. Aangezien deze beenhouwerij geen bio-erkenning heeft, kan het vlees wel niet met het biolabel verkocht worden. Maar voor de klanten van thuisverkoop vormt dit geen enkel probleem.
Daarnaast wordt er sinds kort ook varkensvlees aangeboden, afkomstig van het biovarkensbedrijf van Luk Dekens uit Oetingen.
Het kalfsvlees (per halve kilo of per 1 of 2 lapjes verpakt in vacuumzakjes) heeft niet de typische witte kleur. De reden hiervoor is dat de kalveren naast melk ook hooi en maïs krijgen. Hierdoor heeft het kalfsvlees een licht roze tot donker roze kleur, naargelang het ras. Het vlees is smaakvol en typisch voor elk ras.

Eigen kweek
Bij Dubbeldoel is alles van eigen kweek, behalve het ruwvoeder. Het rantsoen van de koeien bestaat in hoofdzaak uit grasklaver, in de zomer op de weide en in de winter als kuilvoeder. Dit wordt in de winter aangevuld met maïs. Tijdens de lactatie en de laatste 3 maanden van afmest krijgen de koeien bijkomend krachtvoeder. Dit bestaat uit de zelfgeteelde granen, triticale en spelt en uit aangekochte voeders, lijnzaad (afkomstig uit de vlasteelt) en een mineralen- en eiwitkern. Alle voeders zijn biologisch geteeld. Alle mest wordt volledig op het veld gebruikt, ze hebben soms zelfs te weinig , dan wordt dat bij biobuur Dekens gehaald.
Voor Seppe en Hilde is het van cruciaal belang dat zij het hele traject van hun dieren zelf in handen hebben. Waar slachtrijpe beesten vroeger werden opgekocht door een veehandelaar, om dan snel en krachtig zo vetgemest mogelijk te worden doorverkocht, aan bijvoorbeeld de Carrefours, de slagerijen,... gebeurt alles nu op de boerderij. Zij volgen de groei, de slachtrijpheid, de slachting en de verwerking van zo nabij mogelijk op. De dieren die worden behouden worden geselecteerd op basis van moederkwaliteiten: iedere koe kalft tweetal keer voor ze wordt geslacht. Alle dieren blijven vanaf hun geboorte op de boerderij, de oude dieren gaan naar de markt en komen in het gangbare circuit terecht.

Bio
Als biobedrijf heeft Dubbeldoel, net zoals bijna alle biobedrijven de steun van de overheid hard nodig. De productiemethodes zijn nu eenmaal en pak duurder en de kost van de controles wegen echt wel door. Al bij al vindt Seppe de overstap naar bio zeer waardevol en positief.

“In het algemeen kan je zeggen dat in de biolandbouw alles wat langzamer gaat en plant en dier meer tijd krijgen om op een natuurlijke manier te groeien”. Per hectare zijn twee dieren toegelaten, dat is heel wat meer (minder?) dan de gangbare veeteelt. Er wordt ook actief aandacht geschonken aan landschapsbehoud. Zo werden er ook in Dubbeldoel rondom een aantal weiden opnieuw meidoorn- en sleedoornhagen aangeplant. En recent werden er ook twee poelen aangelegd.
Is bio de moeite? Zouden Seppe en Hilde de stap opnieuws zetten, mochten ze een tweede kans krijgen. Toch wel! “Bio is een absolute meerwaarde”. Ook al zijn de kosten zeer hoog, zijn de controles soms bikkelhard (“maar wel nodig!”) en vraagt het extra werk op veel terreinen, toch is het puur economisch een goede zet. Maar niet alleen zijn de prijzen interessanter en is er een interessante nichemarkt...voor boer en boerin is het gewoon veel dankbaarder: ze zijn terecht trots op hun bedrijf en op de kwaliteit van hun producten en is het de enige juiste weg van het hart.

Seppes droom
“Nog twee jaar tandenbijten”, rekent Seppe. Eerst een antwoord vinden op dé grote uitdaging van behuizing en betaalbaar ruwvoeder voor een groeiende veestapel. Maar het streefdoel is om over veertig 40 melkbare koeien te beschikken (een verdubbeling dus) en één à twee slachtingen per maand.
Dan zou Seppe zich volledig toeleggen op het melkvee en Hilde het vleesvee voor haar rekening nemen.
Dan zou de droom van Dubbeldoel misschien wel eens waar kunnen worden, en uitgroeien tot een florerend bedrijf van vlees, melk en (fair trade) ijscrème, waar ze met het gehele gezin van kunnen leven. En oh ja...een ietsepieteje meer vrijheid om eens een keertje op vakantie te kunnen gaan.

Info: Dubbeldoel, Hilde en Seppe Mechelput, Zwartschaapstraat 5, 1755 Gooik.

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY