De Kijfelaar

Schravenhage 4 Noorderwijk
Deze producent is BIO
Deze producent heeft het Europees biolabel
Deze producent heeft PGS label
Bioboerderij De Kijfelaar is een plek waar ze (h)eerlijk voedsel produceren. Er wordt gewerkt volgens de principes van bio-landbouw, waarin zorg voor bodem, planten en dieren een centrale rol krijgt toebedeeld. De boerderij legt zich naast dieren ook toe op akkergewassen en groenten. Op die manier slaagt De Kijfelaar erin heel wat kringlopen te sluiten en realiseert het een ruim aanbod aan producten. De perfecte symbiose. 

Wil je meer te weten komen over Bioboerderij De Kijfelaar, lees dan het bedrijfsportret (cf. infra) dat werd opgemaakt in het kader van ons Participatief Garantiesysteem (PGS).
 

Bedrijfsportret De Kijfelaar

KERNPUNTEN PORTRET
  • biolandbouw
  • gemend bedrijf --> gesloten kringloop
  • korte keten via hoevewinkel en lokale afzetpunten (o.a. Voedselteams)
  • 25% bedrijfsafzet via Voedselteams
  • steven naar coöperatief ondernemen

UITGEBREID PORTRET
Bioboerderij De Kijfelaar is een plek waar (h)eerlijk voedsel wordt geproduceerd. Men werkt er volgens de principes van de bio-landbouw, waarbij wordt vertrokken vanuit de zorg voor de bodem, planten en dieren. Er zijn zowel dieren als akkergewassen en groenten. Op die manier worden op de boerderij heel wat kringlopen gesloten. Bovendien zorgt dat voor een ruim aanbod aan producten.
 
De eerste gegevens die gevonden werden over de boerderij dateren uit de 16de eeuw. De huidige boer, Bavo Verwimp, is de vierde generatie van dezelfde familie op de boerderij. Hij nam het bedrijf over in 2008. Op dat moment werd gekozen voor een evolutie naar een meer milieuvriendelijke productie. Er werd gestart met biologische landbouw. Maar ook de manier van verkopen veranderde. Er wordt haast nog uitsluitend rechtstreeks aan de consument of aan andere boeren verkocht. De boerderij en gronden worden gepacht en momenteel is het bedrijf een éénmanszaak. Het is echter Bavo’s ambitie om te evolueren naar een vorm van coöperatief ondernemen, waarbij verschillende mensen betrokken worden die ‘het verhaal’ mee dragen.
 
De oppervlakte van de Kijfelaar is zo’n 30 ha. Deze wordt ingezet voor de dieren en voor de teelt van granen, grassen, aardappelen en groenten. Momenteel hebben ze ongeveer 1,5 ha groenten, waarop zo’n 60 à 70 soorten worden geteeld, op het ritme van de seizoenen. Een beperkt deel groeit in tunnelserres zodat er ook in de lente en herfst een aanbod van verse groenten is. Het is de ambitie om op termijn meer serres te plaatsen. Het bedrijf telt ook een 35-tal runderen van het ras Blonde d’Acquitaine en een 50-tal kippen. Zij zijn belangrijk voor het sluiten van kringlopen, waardoor de gronden optimaal benut worden voor de productie van voedsel. Bovendien is het voordeel van dergelijk gemengd bedrijf, waarbij veel verschillende soorten worden geteeld, dat er gemakkelijker kan geanticipeerd worden op het landbouwbeleid dat snel verandert.

Sociale verbanden zijn een grote meerwaarde en noodzaak voor een bedrijf als De Kijfelaar. Om in te zetten op korte keten is er een hoevewinkel en worden bestellingen geleverd op een aantal afhaalpunten (waaronder Voedselteams). Ook worden regelmatig bedrijfsbezoeken georganiseerd om contacten met klanten te bevorderen. Ook zorgvragers, stagiairs, scholen e.d. vinden hun weg naar het bedrijf. Het is zelfs Bavo’s ambitie om de locatie verder te laten uitgroeien tot een plek van komen en gaan, een soort ‘nieuwe parochiale ruimte’. Naast contacten en samenwerking binnen de boerderij wordt er ook regelmatig overleg georganiseerd met andere biovleeshouders en tuinders.
 
Voedselteams betekent ongeveer 25% van de afzet voor het bedrijf. Bavo vindt het contact met de lokale teams belangrijk omdat hij zo kan getuigen over zijn bedrijf en vak en op die manier de leden kan motiveren in hun engagement. Belangrijk daarbij is dat de klanten weten dat er bewust gekozen wordt voor bio en voor een gemengd bedrijf.
 
Telefoonnummer: 
0484/29 59 59

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY