De Langveldhoeve

Langveldstraat 56 Heist-op-den-Berg
Deze producent heeft PGS label
De Langveldhoeve is een gemengd melkveebedrijf dat op ambachtelijke wijze zuivelprodukten vervaardigt. In het productieproces reduceert de hoeve het gebruik van chemische producten tot het minimum en vindt het verwerkingsproces van de grondstoffen op een volledig natuurlijke en authentieke wijze plaats. Naast een eigen boerderijwinkel op het erf, levert De Langveldhoeve haar producten aan winkels, rusthuizen en voedselteams in Vlaams- Brabant.

Wil je meer te weten komen over De Langveldhoeve, lees dan het bedrijfsportret (cf. infra) dat werd opgemaakt in kader van ons Participatief Garantie Systeem (PGS).

Bedrijfsportret De Langveldhoeve

KERNPUNTEN PORTRET
  • dierenwelzijn (o.a. zorg uier en nieuwe loopstallen)
  • gesloten kringloop
  • teeltafwisseling
  • niet-kerende grondbewerking
  • verkoop via korte keten (hoevewinkel en voedselteams) en melkerij
  • ecologische innovaties (o.a. warmterecuperatiesysteem)
  • toekomstplan: installatie zonneboiler
UITGEBREID PORTRET
De Langveldhoeve is een familiale veehouderij in Heist-op-den-Berg met ongeveer 115 Holstein melkkoeien en evenveel dieren in een eigen opkweekprogramma: kalveren, drachtige vaarzen, droogstaande koeien en stieren. Boeren Ludo en Jan, vader en zoon, zorgen via de akkers voor het eigen ruwvoeder. Ingrid organiseert de verwerking en de verkoop via een eigen hoevewinkeltje. 
 
“Waarom de keuze voor melkvee? Omdat ik daarvan hou. Ik zie graag een schone melkkoe.”
Ludo lacht er even bij maar laat geen twijfel bestaan over zijn passie: boer zijn is geen gewoon vak maar een manier van leven. Je staat ermee op en je gaat ermee slapen. In 1981 namen Ludo Vandenbruel en zijn vrouw Ingrid het melkveebedrijf over van Ludo’s ouders. Al na een tweetal jaren besloten zij om er een hoevewinkel aan te koppelen voor de rechtstreekse verkoop van melk en eigen zuivelbereidingen. Het grootste volume melk werd geleverd aan de melkerij. En in die vorm bestaat het bedrijf nog steeds, ook al is er over de jaren heen heel wat veranderd. Zo gingen veel familiale gronden verloren vanwege een onteigeningsprocedure voor industriegronden, in de jaren ’90 werd dan opnieuw geschikte grond verworven. Het familiale karakter bleef behouden en werd versterkt door de instap van zoon Jan. In juridische termen heeft de boerderij het statuut van een maatschap: een Feitelijke Vereniging van Natuurlijke Personen.
 
De Langveldhoeve telt momenteel 115 rode en zwarte Holstein melkkoeien, vroeger was daar ook veel Kempisch roodbont bij van het MRIJ-ras. Er is een eigen opkweek van dieren waardoor we op de boerderij niet alleen de melkkoeien zien, maar ook kalveren, stieren, drachtige vaarzen en droogstaande koeien. Alles samen gaat om 240 stuks vee.
 
De zorg bij de eigen kweek gaat vooral naar de kwaliteit van de uier en zijn ophanging: hoe sterker deze is, hoe meer kalvingen een koe kan hebben en dus hoe langer ze in het bedrijf kan zijn. Op de Langveldhoeve kunnen de koeien gemiddeld 8 kalvingen meemaken, veel hoger dan het gemiddelde in de veehouderij (3 kalvingen).
 
De eigen opkweek vergt meer grond dan wanneer melkkoeien aangekocht zouden worden, maar de dieren vallen doorgaans minder ten prooi aan infecties omdat er weinig vreemde dieren op het bedrijf binnengebracht worden.
 
Het welzijn van de dieren is van het grootste belang voor de familie Vandenbruel. Daarom investeerde ze de voorbije jaren fors in de bouw van een nieuwe loopstal. Het is een grote, goed verluchte en lichte ruimte waar de dieren vrij in en uit kunnen lopen. Een groot verschil met de bindstal en mobiele melkmachine van voorheen.
 
De dieren beschikken nu over brede ligboxen met houtkrullen, waardoor ze altijd droog liggen en daardoor minder risico lopen op mastitis of uierontsteking. Het gebruik van antibiotica wordt op die manier heel sterk teruggedrongen en is dan ook eerder uitzonderlijk op het bedrijf. Het zal niet verbazen dat een goed verzorgde koe meer melk geeft. Toch: de hoge melkproductie wordt niet overdreven gestimuleerd of als uithangbord van het bedrijf gebruikt. Uit ervaring weten deze boeren dat melkproductie per koe die hoger is dan 8000/8500 liter per jaar (voor een Holstein-koe dus), geen garantie is op een beter bedrijfsresultaat: het brengt de gezondheid van de dieren in gevaar en de ‘meeropbrengst wordt uitgegeven aan de dierenarts’. 
 
De mest wordt via stalroosters opgevangen in mestputten onder de stal en wordt nadien volledig benut op de eigen akkers. Er vormt zich een gesloten kringloop doordat het voeder (hooi, gras, grasklaver, maïs en granen) van diezelfde akkers opnieuw naar de eigen dieren gaat.
Om dit te realiseren beschikt de Langveldhoeve over 115 hectare grond waarvan het merendeel in pacht en een klein gedeelte in eigendom. 105 hectare daarvan wordt extensief bewerkt waarvan meer dan 70 hectare dat wordt ingezaaid met het ruwvoeder, gras en grasklaver voor de dieren.
 
Daarnaast worden er op de eigen akkers ook granen verbouwd voor het vee, met een dalend areaal voor de maïs.  Het kleinste areaal van 1,5 hectare is bestemd voor de teelt van aardappelen, die alleen via de hoevewinkel verkocht worden. Via groenbemesters, teeltafwisseling en het gebruik van eigen stalmest voor alle teelten houdt men de grond vruchtbaar. Ongeveer de helft van de percelen wordt via niet-kerende grondbewerking ingezaaid, een praktijk die de familie nog wil uitbreiden naar de andere akkers.
 
Het machinepark van het bedrijf weerspiegelt de zorg voor het eigen ruwvoeder en telt enkele kleinere tractoren, een bulldozer, uitkuiler, ophoopwagen, hooipers, enkele maaibalken en hooikeerders.
 
Zo’n 25% van de melk wordt rechtstreeks verkocht, al dan niet bewerkt, via de eigen hoevewinkel. Sinds het einde van de jaren ’90 al, wordt een veel kleiner percentage direct afgezet aan acht voedselteams in Kessel-Lo, een stabiel aantal. De rest van de melk gaat naar de melkerij Innex en enkele ijsmakers en bakkerijen uit de omgeving.
 
De melkprijzen die de melkerijen hanteren zijn de bepalende factor voor de prijszetting en de bedrijfsresultaten. De invloed van de prijs op hun directe verkoop ervaart de familie als eerder beperkt, net zoals het beschikken over een specifiek certificaat zoals Biogarantie.
De directe verkoop van aardappelen is een belangrijke bijkomende inkomst. Al met al vindt de familie Vandenbruel wel dat ze een eerlijke prijs kan krijgen.
 
De verwerking van de melk tot afgewerkte zuivelproducten gebeurt in een werkruimte op het bedrijf, naast de koeienstal. Ingrid bereidt er de zachte zuivelsoorten waarvoor de Langveldhoeve gekend is zoals de yoghurts, plattekazen, hoeveboter en diverse desserten zoals roomijs, rijstpap, chocolademousse en taart. Hun zachte en zelfgemaakte zuivel is het specialisme en uithangbord van de Langveldhoeve en erg geliefd bij de veelal vaste klanten. De directe afzet van een basisproduct als melk of botermelk is minder belangrijk voor de verkoop. 
 
Naast dierenwelzijn sluit de Langveldhoeve ook aan bij haalbare ecologische innovaties. Zo werden alle koeltanks voorzien van warmterecuperatiesystemen en is er recent geïnvesteerd in een nieuwe voorkoeler. Boer Ludo overweegt ook de installatie van een zonneboiler en nu al draaien de machines volledig op aangekochte groene energie. Via twee geboorde putten en een reservoir op het dak van de stal van 250m³ wordt regenwater verzameld voor reiniging van de stal. Tractors worden in eigen beheer hersteld en kennen daardoor een zeer lange levensduur.
 
De Langveldhoeve wil blijven inzetten op duurzame landbouw. Dierenwelzijn, de gesloten kringloop, het familiale karakter, de rechtstreekse band tussen producent en consument en natuurlijk de tevreden klant zijn prioritair.
 
 
Producten: 
Telefoonnummer: 
015/24 44 94

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY