De Loods

Kerrebroekstraat 145 Aalst
Deze producent is BIO
Deze producent heeft het Europees biolabel
Deze producent heeft PGS label
De Loods is een vzw die ooit startte als opleidingscentrum voor mensen die moeilijk werk vonden op de reguliere arbeidsmarkt. Al snel bleek dat veel mensen ondanks een opleiding niet in het gewone arbeidscircuit terecht konden. Daarom werd in 1992 een bioboerderij opgericht. Een duurzame, arbeidsintensieve activiteit die sociale tewerkstelling kon realiseren. Momenteel produceert De Loods een 40-tal verschillende groentesoorten op een oppervlakte van 2,3 hectare. Hieraan wordt volgend jaar 50 are toegevoegd, die de laatste twee jaar omgeschakeld werd voor biologische teelt.

Wil je meer te weten komen over De Loods, lees dan het bedrijfsportret (cf. infra) dat werd opgemaakt in het kader van ons Participatief Garantie Systeem (PGS).

Bedrijfsportret De Loods

KERNPUNTEN PORTRET
  • teeltrotatie
  • gebruik van regenwater
  • biodiversiteit
  • preventieve gewasbescherming
  • toekomstplannen; duurzaam transportsysteem en sterilisatiemachine

UITGEBREID PORTRET
De Loods is een vzw die ooit startte als een opleidingscentrum voor mensen die moeilijk werk vonden op de reguliere arbeidsmarkt. Al snel bleek dat veel mensen ondanks de opleiding niet in het gewone arbeidscircuit terecht konden. Daarom werd in 1992 een bioboerderij opgericht. Een duurzame, arbeidsintensieve activiteit die sociale tewerkstelling kon realiseren.
 
De Loods produceert momenteel een 40-tal verschillende groentesoorten op een oppervlakte van 2,3 hectare. Hieraan wordt volgend jaar 50 are toegevoegd, die de laatste twee jaar omgeschakeld werd voor biologische teelt.
 
In de toekomst wordt een pluktuin met kleinfruit aangelegd. Zo'n tuin zou een belangrijke meerwaarde creëren omdat er in de omgeving van Aalst buiten appelen en peren heel weinig lokaal kleinfruit aangeboden wordt. Daarnaast maakt een pluktuin van de Loods meer een belevingsboerderij.
 
Behalve de groenteteelt is er op de Loods een grote serre waar plantgoed wordt opgekweekt. Deels voor de verkoop, deels voor eigen gebruik. Er wordt vooral gewerkt met oude rassen (60%), omdat deze meer smaak hebben en beter bestand zijn tegen ziektes. 80% a 90% van het gebruikte plantgoed is eigen kweek.
 
Sociale tewerkstelling
De doelstelling van De Loods is het creëren van duurzame jobs voor kansengroepen die niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen. Er worden momenteel 20 mensen tewerkgesteld met uiteenlopende achtergronden. Hiervoor wordt samengewerkt met VDAB. Mensen krijgen de mogelijkheid om tijdens hun werkuren verschillende cursussen te volgen, o.a. de integratiecursus (voor niet-Nederlandstaligen) en de opleidingen “hef en til” en “klantvriendelijkheid”. De Loods is een belangrijk sociaal project voor de regio Aalst.
 
Duurzaamheid
De Loods verhuisde in 2014 naar een nieuwe locatie. De gebouwen zijn grondig geïsoleerd en worden verwarmd met een warmtepomp. Om een voldoende gevarieerd aanbod te realiseren, ook in de winter, werd er gekozen om enkele winterteelten zoals winterpostelein te kweken in verwarmde kassen. De temperatuur wordt net boven de 0°C gehouden, de kassen worden verwarmd met mazout. Er wordt zoveel mogelijk met regenwater gewerkt. Op de nieuwe locatie werd een ondergronds reservoir geïnstalleerd voor de opvang van regenwater met een overloop naar een vijver. Leidingwater wordt enkel gebruikt in de keuken en voor de laatste spoeling van de groenten.
 
Er werden verschillende initiatieven genomen om de biodiversiteit te bevorderen. Behalve de vijver (overloop van de regenwatertank) is er een moedertuin met eetbare bloemen (zoals goudsbloem), werden gemengde hagen aangeplant en staan er bijenkorven op de akker die worden onderhouden door de plaatselijke imker, die recent nog bevestigde dat deze kolonie zeer gezond is en dus een zeer gevarieerd dieet heeft.
 
De Loods werkt op zandleemgrond. Om de bodem gezond te houden wordt eigen compost en stalmest toegevoegd. De mest is afkomstig van de runderen van Natuurpunt in Laarne. De grond wordt niet bereden met zware machines, en in de teeltrotatie wordt om de vier jaar een groenbemester (grasklaver) voorzien. Voor het inzaaien wordt ondiep geploegd.
 
Gewasbescherming bestaat voor de Loods vooral uit werken aan preventie. Zo worden soorten die gevoelig zijn voor vraat bijvoorbeeld in de serre gekweekt, op het veld worden preventief netten gespannen tegen vogels en konijnen enz.
 
Er zijn nog verbeteringen mogelijk op vlak van duurzaamheid, maar die zijn voor de toekomst. Zo kan er nagedacht worden over een gemeenschappelijk transportsysteem om de kilometers in te perken. Zo'n samenwerking lijkt gemakkelijker dan ze in werkelijkheid is, omdat groentepakketten meestal het grootste volume innemen en er zo maar weinig ruimte overblijft voor de rest. Ook zou de investering in een sterilisatiemachine het mogelijk maken om statiegeld te vragen op de glazen potten. Zo'n investering is voorlopig echter financieel onhaalbaar. Plastic verpakkingen, zoals de bakjes van de groenteburgers en de veldsla kunnen wel al teruggebracht worden en dan hergebruikt.

Van het veld in de pot
De Loods levert 500 groente- en fruitpakketten, waarvan een 50-tal aan de voedselteams. Naast de pakketten worden op de boerderij ook bereidingen gemaakt zoals lasagne en moussaka.De verwerking van de groenten in de keuken, ter plaatse op de boerderij, maakt het mogelijk de verspilling van groenten tot een minimum te beperken. Niet conforme vormen en maten worden verwerkt, en als er toch iets echt te slecht is om gebruikt te worden gaat het op de composthoop waarmee het veld uiteindelijk bemest wordt. Het geschatte verlies op de gehele oogst is 5%. Zeker 2% hiervan kan verwerkt worden in de keuken.
 
Met een 6-tal bio-boerderijen uit de regio zijn er afspraken om overschotten uit te wisselen, dit om verlies nog meer in te perken. Daarnaast wordt samengewerkt met “Het Landhuis”, een gelijkaardig project in Melle.  Dit maakt het mogelijk om voldoende variatie in de pakketten te garanderen voor het grootste deel van het jaar. In de winter wordt dit aangevuld met het aanbod van de groothandel, de gestelde herkomstgrens is Europa.
 

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY