Hoeve De Ploeg

Diestsebaan 73 Herselt
Deze producent heeft het Europees biolabel
Deze producent heeft PGS label
Hoeve De Ploeg, het bedrijf van de familie Aerts, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in melkveeteelt en ambachtelijke verwerking van melk. Oorspronkelijk gebeurde de rechtstreekse verkoop via de melktoer, later kwam er de hoevewinkel naast de boerderij bij, waar je nu een ruime keuze aan huisgemaakte zuivelbereidingen hebt. Sinds het midden van de jaren ’90 wordt er samengewerkt met Voedselteams voor de verkoop van zuivelproducten aan verschillende teams in Vlaams-Brabant. In het assortiment vind je naast verse melk ook verschillende harde en zachte kazen, probiotische melkdrank en desserten zoals rijstpap, vruchtenyoghurt en chocomousse.

Wil je meer te weten komen over De Ploeg, lees dan het bedrijfsportret (cf. infra) dat werd opgesteld in kader van ons Participatief Garantie Systeem (PGS).

Bedrijfsportret De Ploeg

KERNPUNTEN PORTRET
  • omvang bedrijf: 8 medewerkers - 80ha grond
  • ambachtelijke verwerking melk
  • monitoring veestapel (o.a. via enkelband)
  • eigen mest, geen kunstmest
  • teeltrotatie met lange pauzes (5 à 6 jaren)
  • biogasinstallatie
  • kunstmatige droogmachines gras (-> positieve invloed levensduur vee)
  • educatie werking (o.a. via rondleidingen)

UITGEBREID PORTRET
Hoeve De Ploeg, het bedrijf van de familie Aerts, heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in de melkveeteelt en de ambachtelijke verwerking van melk. Oorspronkelijk gebeurde de rechtstreekse verkoop via de melktoer, later kwam er een hoevewinkel naast de boerderij waar je nu een ruime keuze aan huisgemaakte zuivelbereidingen vindt. Sinds het midden van de jaren ’90 wordt er samengewerkt met Voedselteams voor de verkoop van zuivelproducten aan verschillende teams in Vlaams-Brabant. In het assortiment vind je naast verse melk ook verschillende harde en zachte kazen, probiotische melkdrank en desserten zoals rijstpap, vruchtenyoghurt en chocomousse.
 
Het bedrijf biedt werk aan 8 mensen en omvat 80 hectare landbouwgrond, voornamelijk ingezaaid met gras/klaver en een klein aandeel maïs. De boerderij huisvest momenteel een 130-tal Holsteins ingekruist met Zweeds Rood en Noors Roodbont. Deze produceren gemiddeld zo’n 26 liter melk per dag. De koeienstal, die volledig werd vernieuwd in 2013, biedt ruim plaats voor de dieren en werd volledig ontworpen door boer Ronny Aerts, de drijvende kracht achter het bedrijf. Hij voorzag de nieuwe stal van allerlei snufjes die niet alleen zijn werk verlichten, maar het leven van de koeien ook aangenamer maken. Zo dragen alle koeien een elektronische enkelband met identificatie en stappenteller. Elk dier kan zo van op afstand gemonitord worden. De koeien lopen vrij rond in de stal en kunnen bij droog weer vrij in- en uitlopen in de namiddag. De poortjes van de melkrobot reageren automatisch op de koe die binnen wil komen om gemolken te worden. De ligboxen vertonen een lichte helling die niet alleen maakt dat de dieren gemakkelijker overeind kunnen komen, maar ook zorgen voor een verhoogde melkproductie. Het voederen en de afvoer van de mest gebeuren automatisch.
 
Drie P’s: People, planet, profit
Toen in de jaren ’90 steeds vaker kritiek werd geuit op het gebruik van pesticiden in de landbouw en de negatieve invloed ervan op het milieu, bleef ook boer Ronny niet gespaard. Gesprekken met klanten uit de buurt en met de mensen van Voedselteams deden bij Ronny het besef groeien dat ook hij een van de vervuilers was. Ronny zag in dat, hoewel hij in vergelijking met veel van zijn collega-boeren nog betrekkelijk weinig pesticiden gebruikte op zijn akkers, ook hij medeverantwoordelijk was voor de vervuiling van het leefmilieu door de uitspoeling van nutriënten uit meststoffen. Het was het begin van een nieuwe koers voor het bedrijf en een zoektocht naar een andere landbouw met als doel een gesloten kringloop met de focus op de drie P’s: people, planet, profit.
 
Een kruisbestuiving tussen vroeger en nu bleek goeie kansen te bieden voor zowel het bedrijf als het milieu. Vandaag telt het bedrijf zo’n 80 hectare grond en wordt er geen kunstmest meer gebruikt, enkel mest van de eigen koeien. Hoeve De Ploeg werkt met mechanische onkruidbestrijding en een teeltrotatie met lange rustpauzes van 5 à 6 jaar. Door de inzaai van klaver in het gras is er geen extra toevoer van stikstof nodig. Zware belasting van de bodem wordt ook vermeden door het gebruik van een kleine opraapwagen. En dan was er nog het probleem van het rantsoen van de koeien. Als alternatief voor soja/maïs kiest De Ploeg ervoor om gras/klaver te gebruiken als ruwvoer omdat hierin het evenwicht tussen energie en eiwit reeds aanwezig is. Het aandeel maïs kon daardoor sterk beperkt worden. Al het ruwvoer wordt op het bedrijf zelf geproduceerd. De dieren krijgen een zeer beperkte hoeveelheid krachtvoer, een samenstelling op maat van het bedrijf dat wordt aangekocht in Nederland.
 
Micro-organismen en biogas
Boer Ronny experimenteert al jaren met micro-organismen die hij op verschillende manieren inzet op het bedrijf. Het meest bekende voorbeeld is de productie van de probiotische melkdrank waarvoor klanten met allerlei gezondheidsproblemen van ver afzakken naar Herselt, maar de bacteriën verzetten ook nuttig werk op de boerderij. Door verneveling van bacteriën in de stal kan de ammoniakuitstoot er met 90% gereduceerd worden en in de potstalmest zorgen ze voor een vlottere compostering. Er wordt ook op andere vlakken geëxperimenteerd met innovatieve technieken. Zo staat er naast de stal een biogasinstallatie op drijfmest en kaaswei (een bijproduct uit de melkverwerking) die goed is voor de productie van 60.000 kW/u per jaar, en krijgt het plan om zelf algen te kweken als eiwitbron voor de koeien steeds verder vorm. Recent werd er een kunstmatige grasdroogmachine aangekocht. Door het gras van de koeien kunstmatig te drogen i.p.v. het in te kuilen zoals dat normaal wordt gedaan, behoudt het gras, en bijgevolg ook de melk, meer voedingsstoffen en wordt de kans op stofwisselingsziekten bij de koeien sterk verminderd. Op termijn kan dit de levensduur van de koeien aanzienlijk verlengen: een win-win situatie voor boer, klant en dier. Het water dat vrijkomt in het droogproces wordt gerecupereerd als drinkwater voor de koeien, samen met het regenwater dat opgevangen wordt onder de stal. Hieraan worden mineralenkorrels en kruiden toegevoegd. Er is gemiddeld 10.000 liter drinkwater nodig per dag voor 100 koeien. Op termijn hoopt het bedrijf haar afhankelijkheid van externe energie nog te verminderen door de installatie van zonnepanelen of kleine windmolens, maar dat zijn voorlopig nog toekomstdromen.
 
Zorgboerderij
Hoeve De Ploeg werkt samen met de organisatie Groene Zorg voor de tewerkstelling van mensen uit kwetsbare groepen. Daarnaast worden op regelmatige basis scholen en andere groepen ontvangen voor een educatieve rondleiding. Producten die niet tijdig verkocht geraken, worden geschonken aan de vzw Kommaraf, het lokale voedselbedelingspunt.
 
 
Producten: 
Telefoonnummer: 
014/54 10 97

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY