Verwar Korte Keten niet met lokaal!

24/09/2020
Om de band tussen boer en burger te versterken, komt er op initiatief van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits een charter ter promotie van de lokale voeding. 23 partners uit de voedingssector, de handel en de horeca zetten hun schouders onder dit project en ondertekenden een engagementsverklaring. Samen met andere Korte Keten partners, blijft Voedselteams echter op zijn honger zitten. Waar komen de principes van Korte Keten (eerlijke verloning voor de boeren, transparantie,...) aan bod? Welke garanties zijn er dat supermarkten de sociale en ecologische waarden van de korte keten willen behartigen? Samen met andere Korte Keten initiatieven in Vlaanderen kropen we in onze pen, en in een gezamenlijke brief aan Hilde Crevits,vragen we om betrokken te worden in verder overleg!

Beste Mevrouw Crevits,
    
Verwar de korte keten niet met lokaal!

Als collectief van korte keten initiatieven in Vlaanderen blijven Voedselteams, Linked.Farm, Boeren & Buren, Lokaal en Wervel op hun honger zitten bij het nieuwe “Lekker van bij ons”-initiatief. Hoewel nabijheid van productie en consumptie een belangrijke rol speelt in de verduurzaming van de voedselvoorziening, is dit in onze ogen niet voldoende. 

Het Vlaamse Landbouwrapport van 2018 toont dat er vele sociale, economische en ecologische uitdagingen zijn in de voedselvoorziening. Een nieuw voedselbeleid zorgt ervoor dat onze voeding gezond, eerlijk en met respect voor het milieu geproduceerd wordt. Ook de Europese Green Deal zet de 'farm to fork' strategie centraal om onze voedselsystemen eerlijk, gezond en duurzaam te maken. Burgers worden gestimuleerd om na te denken over hun rol als eter.  Boeren krijgen de kans om te boeren met respect voor het milieu.  

Wij zien de korte keten als een belangrijke stimulator om dat nieuwe voedselbeleid mee vorm te geven. Diverse initiatieven vormen elk een eigen groeiende community die allemaal sterk waardengedreven zijn. Wekelijkse, lokale initiatieven waar authentiek contact, aandacht en dialoog centraal staan, kennen steeds meer succes. Via de diverse platformen verenigen we 120.000 burgers en 1000 producenten die verbonden zijn rond voedsel. En dan spreken we nog niet over de vele hoevewinkels die Vlaanderen kent.

Als pioniers van de korte keten mogen we hier samen met onze producenten en klanten trots op zijn!

We vinden het positief dat ook andere actoren in de voedselvoorziening mee op de kar springen van de lokale afzetmarkt. Onze bezorgdheid omtrent het duurzame karakter blijft evenwel overeind. Immers, welke garanties zijn er dat supermarkten de sociale en ecologische waarden van de korte keten willen behartigen?

Vandaag zien we dat een aantal vragen zelden positief beantwoord worden in de supermarkt: 
  • Is er een machtsevenwicht tussen boer en distributieplatform?
  • Is er sprake van echte transparantie voor de consument en de boer?
  • Krijgt de boer een eerlijke verloning voor zijn producten? 

Alle initiatieven die een antwoord bieden op bovenstaande knelpunten zijn welkom. We gaan ervan uit dat velen deze bezorgdheden met ons delen.

Graag willen we onze 30 jaar expertise mee inzetten om het voedselbeleid  ‘van boer tot bord’  en het nieuwe lekker van bij ons-project mee vorm te geven. Via een sterk partnerschap willen we  de waardevolle principes van de korte keten mee vertalen naar een concreet en toekomstgericht voedsel en landbouwbeleid. We waarderen het ten stelligste als u ons zou uitnodigen voor een verdere toelichting en uitwisseling .

Hoogachtend, 

Laurence Claerhout, Linked.Farm
Bert Destoop, Lokaal
Arthur Follebout, Wervel
Céline Ménétrier, Boeren & Buren
Sofie Vanthournout, Voedselteams

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY