Het ontstaan

Voedselteams ijvert voor de bevordering van een kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en voor het uitbouwen van lokale economieën. Voedselteams wil een voortrekkersrol vervullen op het vlak van de korte keten en alternatieve bedrijfsvoering en deze toegankelijk en aantrekkelijk maken voor een breed publiek.
 
Het netwerk Voedselteams werd opgericht in 1996 en ontstond uit een samenwerking van voedselproducenten en -gebruikers. Wij zijn een sociaal-culturele beweging die mensen activeert met betrekking tot duurzame voeding. Duurzame voeding:
  • Is afkomstig uit de regio;
  • wordt geproduceerd in harmonie met de vier seizoenen;
  • respecteert de aarde en de natuur;
  • en is eerlijk: de producent behoudt het recht op autonome keuzes en prijszetting.

In 1996 werd de aftrap gegeven met het eerste lokale voedselteam: een groep mensen uit eenzelfde buurt kochten samen voedsel aan, rechtstreeks bij lokale en regionale boeren en openden het allereerste voedselteamdepot in Vlaams-Brabant.

In een tijd van voedselcrisissen ontstond er eind jaren negentig gegronde twijfel bij heel wat consumenten met betrekking tot de kwaliteit en afkomst van ons voedsel. Vormingsinstituut Elcker-ik, samen met Vredeseilanden als Derdewereldorganisatie en Wervel als organisatie voor rechtvaardige landbouw, staken de koppen bij elkaar in de zoektocht naar een alternatief. Ze baseerden zich op het Japanse model van de Seikatsu-club en zetten hun voedselmodel op de kaart.
 
In dit model wordt het vertrouwen tussen consument en producent hersteld via een concreet handelingsalternatief waarin alle aspecten van duurzame ontwikkeling aan bod komen. Het bevordert een rechtstreeks contact met voedselproducenten uit eigen streek, de regionale economie wordt actief ondersteund en een duurzame landbouw wordt aangemoedigd.
 
In 2001 was de beweging sterk genoeg om uit te groeien tot een zelfstandige organisatie. In de huidige vzw structuur participeren producenten en consumenten actief aan het beleid en bepalen zij op democratische wijze samen hoe Voedselteams zich verder zal ontwikkelen.
 
Inmiddels is Voedselteams uitgegroeid tot een beweging van 180 teams en een tweehonderdtal producenten (waarvan 36 wereldwinkels) verspreid over verschillende regio’s in heel Vlaanderen. Naast ecologische, economische en sociale doelstellingen heeft Voedselteams de ambitie om ook op politiek vlak druk uit te oefenen rond allerlei aspecten van voedselproductie.
 

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY