PERSBERICHT: Voedselteams garandeert transparantie waarnaar voedingssector snakt

28/03/2018
Zoek een krant zonder voedselschandaal? Nee, dit is geen cynisch spelletje, maar een pijnlijke realiteit die aantoont dat ons voedselmodel onder hoogspanning staat. Voedselteams vzw biedt al meer dan twintig jaar een transparant alternatief voor dat model, via lokale verkooppunten en het Participatief Garantie Systeem (PGS). Een initiatief van 3000 betrokken burgers én 180 lokale boeren en producenten die voor zichzelf een regulerende functie zien weggelegd in de voedselketen. 
 
Ruim twintig jaar geleden ontstond Voedselteams uit een vertrouwensband tussen producenten en consumenten. Rechtstreeks contact en loyaliteit waren noodzakelijke factoren in deze nieuwe samenwerking, met het ontstaan van tientallen nieuwe voedselteams tot gevolg.
 
Deze basis(voor)waarden zijn nog steeds heel sterk en typerend voor ons korte keten model. De behoefte om te weten wat we eten neemt toe, niet in het minst door de recente voedselschandalen.
 
Dat ‘weten’ leidt meestal tot de behoefte aan bepaalde garanties, labels en merken bieden hier veelal een antwoord op, maar houden ook een gevaarlijke beperking in. Hoewel het gebruik van labels veel duidelijkheid verschaft, bevestigt het de passieve rol van de consument. Het maakt zijn kritisch denken ten dele overbodig .
 
Via ons Participatief Garantie Systeem (PGS) biedt Voedselteams hierop een antwoord. Wij brengen leden-consumenten en producenten samen in een gemeenschappelijke zoektocht naar duurzame landbouw.
 
Leden en producenten gaan samen de boer op, bezoeken alle boeren, telers en artisanale verwerkers die aan Voedselteams leveren. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst gaan we de dialoog aan over de productiemethodes,  gehanteerde lastenboeken, prijsbepaling, sociale duurzaamheid, dierenrechten, gewasbescherming,…. Werkpunten worden meegedeeld en opgevolgd.
 
Alle producenten zijn betrokken en ieder voedselteamlid is vrij om hier aan deel te nemen. Op deze manier wordt de selectie van producenten waarmee Voedselteams samenwerkt een gedeelde verantwoordelijkheid en een collectief gedragen garantie op duurzame en eerlijke landbouwpraktijken.
 
Voedselteams bakent met dit PGS vooral de groep producenten waarmee ze samenwerkt duidelijker af en is hiermee nog transparanter over de herkomst van de voeding in haar netwerk. Bovendien activeren we ook de consumenten,  zetten we ze in ‘beweging’ om hierin zelf verantwoordelijkheid te nemen en op die manier werkelijk te weten wat ze eten.
 
Neem voor meer info over Voedselteams en het Particitief Gararantie Systeem (PGS) contact op met project- en producentenwerker Hilde Delbecque.
 
Mail: hilde@voedselteams.be
Telefoon: 0488 99 46 02
 
 
Kom hier meer te weten over Voedselteams vzw. 
Kom hier meer te weten over ons Participatief Garantie Systeem (PGS).
Interesse om aan te sluiten? Vind hier een team in je buurt.

Zin om ons te helpen? Help ons in onze missie

Heb je zin om je steentje bij te dragen aan onze organisatie? Aarzel niet en word vrijwilliger, elk helpend hand is welkom

Word lidWord vrijwilliger

Blijf op de hoogteSchrijf je in op onze nieuwsbrief

Menu

Menu

Website made by MINSKY