PGS: de boer op met Voedselteams!

Medewerker Geert Goeman

Bij het begin van 2015 kreeg Voedselteams er een nieuw personeelslid bij. Geert Goeman is zijn naam en hij kreeg een pittige opdracht. Die heeft te maken met de operationele uitdagingen van ons netwerk en die zijn niet min. Het gaat intussen om de wekelijkse levering aan ruim 165 depots door meer dan 175 producenten in alle Vlaamse regio’s. Om dit fijnmazige netwerk te ondersteunen en verdere ontwikkeling en groei toe te laten, zal Geert werken aan logistieke en aanverwante opdrachten.

Hij introduceert zich op geheel eigen wijze.

Naar een nieuwe Voedselteams-webwinkel

Sinds enkele jaren maken we werk van een nieuwe webwinkel. Het is een proces waarbij we al meerdere keren de mening van onze leden en producenten vroegen. Nadien verwerken we deze grote instroom van gegevens, dat is eerder een taai werkje achter de schermen. De timing voor de realisatie werd bijgevolg al enkele keren bijgesteld. Er zijn nu echter enkele belangrijke keuzes gemaakt inzake web ontwikkeling en modulaire aanpak.  We zoeken ook vrijwilligers om ons op specifieke terreinen bij te staan.

Dagen zonder vlees

De vastenactie ‘40 dagen zonder vlees’ is gangmaker van een fel debat over vegetarisme. Twee kampen vertolken pro en contra, maar velen nemen ook een tussenpositie in met een pleidooi voor een gematigd verbruik van kwaliteitsvol vlees. In feite is dit debat al jaren aan de gang. We hernemen daarom  de reactie van Hilde Habraken –lid van voedselteam Temse Tielrode- uit 2008. De tekst verscheen als lezersbijdrage in Seizoenen (tijdschrift van VELT) en bevat een rake argumentatie. En avant les vaches ecolo! 

Beste,

De toekomst van Voedselteams? Jij beslist.

2015 is het jaar om onze toekomstplannen op te maken voor een beleidsperiode van vijf jaar. Tijdens een reeks van focusgesprekken leggen we een aantal keuzes voor aan onze leden en producenten. Die  gaan over onze positie in een veranderend korte keten landschap: welke maatschappelijke verandering willen we en hoe bereiken we die, hoe kunnen we de eigen inkomsten waarborgen, wat is het potentieel voor een afzetcoöperatie, hoe verzamelen we de expertise rond logistiek en distributie op een regionale schaal …

Producent in de kijker: ’t Land van Lauwe

We schrijven 2015. 

Eén jaar oud is het bedrijf van Wieland en Arne. Een boeiend, ietwat uitputtend, hardleers, maar zéér uitdagend jaar was het. De jongens zijn voor het eerst begonnen met zelfstandig boeren en zochten hierbij naar samenwerking en ontsluiting van andere lokale korteketeninitiatieven.

Eerste onderzoek naar de korte keten in Vlaanderen

In de korte keten verkopen landbouwers en producenten de eigen producten rechtstreeks aan de consument. Maar samenwerking is gebruikelijk: de helft van de producenten verkoopt daarnaast ook producten van collega's. En een derde van de producenten is tegelijk lid van een samenwerkingsverband voor de verkoop. Gemiddeld wordt 41% van de eigen productie verkocht via een combinatie van kanalen die rechtstreeks afzetten: een hoevewinkel, boerenmarkt, voedselteam, groenteabonnement of vleespakket, zelfoogst- of CSA-bedrijf … Deze gegevens komen uit het recente onderzoek "Recht van bij de boer(in), rapport 2014", een uitgebreide steekproef waaraan 130 landbouwbedrijven meewerkten.* Wij gingen langs bij onderzoekster Eva Van Buggenhout voor meer uitleg.

Open brief van alle erkende bewegingen aan minister Gatz

De sociaal-culturele bewegingen in Vlaanderen hebben een groot gebrek aan financiële middelen. In een gezamenlijk brief richten ze zich tot de bevoegde minister. Ze doen dat naar aanleiding van het indienen van de nieuwe financiële behoeftenplannen voor de komende periode van vijf jaar. De bewegingen willen dat gemaakte beloften nagekomen worden. Ze willen van hun minister een perspectief op een bewegingsvol Vlaanderen. 

Beste minister,

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed