PGS: de boer op met Voedselteams!

Dagen zonder vlees

De vastenactie ‘40 dagen zonder vlees’ is gangmaker van een fel debat over vegetarisme. Twee kampen vertolken pro en contra, maar velen nemen ook een tussenpositie in met een pleidooi voor een gematigd verbruik van kwaliteitsvol vlees. In feite is dit debat al jaren aan de gang. We hernemen daarom  de reactie van Hilde Habraken –lid van voedselteam Temse Tielrode- uit 2008. De tekst verscheen als lezersbijdrage in Seizoenen (tijdschrift van VELT) en bevat een rake argumentatie. En avant les vaches ecolo! 

De toekomst van Voedselteams? Jij beslist.

2015 is het jaar om onze toekomstplannen op te maken voor een beleidsperiode van vijf jaar. Tijdens een reeks van focusgesprekken leggen we een aantal keuzes voor aan onze leden en producenten. Die  gaan over onze positie in een veranderend korte keten landschap: welke maatschappelijke verandering willen we en hoe bereiken we die, hoe kunnen we de eigen inkomsten waarborgen, wat is het potentieel voor een afzetcoöperatie, hoe verzamelen we de expertise rond logistiek en distributie op een regionale schaal …

Producent in de kijker: ’t Land van Lauwe

We schrijven 2015. 

Eén jaar oud is het bedrijf van Wieland en Arne. Een boeiend, ietwat uitputtend, hardleers, maar zéér uitdagend jaar was het. De jongens zijn voor het eerst begonnen met zelfstandig boeren en zochten hierbij naar samenwerking en ontsluiting van andere lokale korteketeninitiatieven.

Eerste onderzoek naar de korte keten in Vlaanderen

In de korte keten verkopen landbouwers en producenten de eigen producten rechtstreeks aan de consument. Maar samenwerking is gebruikelijk: de helft van de producenten verkoopt daarnaast ook producten van collega's. En een derde van de producenten is tegelijk lid van een samenwerkingsverband voor de verkoop. Gemiddeld wordt 41% van de eigen productie verkocht via een combinatie van kanalen die rechtstreeks afzetten: een hoevewinkel, boerenmarkt, voedselteam, groenteabonnement of vleespakket, zelfoogst- of CSA-bedrijf … Deze gegevens komen uit het recente onderzoek "Recht van bij de boer(in), rapport 2014", een uitgebreide steekproef waaraan 130 landbouwbedrijven meewerkten.* Wij gingen langs bij onderzoekster Eva Van Buggenhout voor meer uitleg.

Open brief van alle erkende bewegingen aan minister Gatz

De sociaal-culturele bewegingen in Vlaanderen hebben een groot gebrek aan financiële middelen. In een gezamenlijk brief richten ze zich tot de bevoegde minister. Ze doen dat naar aanleiding van het indienen van de nieuwe financiële behoeftenplannen voor de komende periode van vijf jaar. De bewegingen willen dat gemaakte beloften nagekomen worden. Ze willen van hun minister een perspectief op een bewegingsvol Vlaanderen. 

Beste minister,

De Week van de Smaak 2014: Een verslag van onze teams

We beginnen in Vlaams-Brabant:

Het voedselteam van Hoegaarden werkte mee aan een ontbijt georganiseerd door de gemeente. Team Hoegaarden was ook aanwezig op het ontbijt zelf en stond klaar om uitleg te geven over Voedselteams als organisatie. Jammer van de magere opkomst maar al bij al een gezellig en leuk ontbijt.

Voedselteams Oost-Vlaanderen Noord gaat CSA

Iets waar voedselteams ook voor staat, maar dat momenteel niet altijd doorwerkt in de praktijk.  Je bestelt – of niet – alnaargelang je eraan denkt, het nodig hebt, en het niet vergeet... Terwijl onze groenten altijd maar blijven groeien, en wij daar onze handen vol mee hebben, ook als we ze niet kunnen oogsten.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed