Gids voor de regionale logistiek in een korte voedselketen

De vraag naar regionale voeding is in heel Europa in stijgende lijn en heel diverse redenen liggen aan de basis. Het gaat om veranderend consumenten gedrag in relatie tot gezondheid, smaak, regio, producent, klimaat en andere omgevingsfactoren.  Een antwoord bieden op deze groeiende vraag botst op grenzen inzake kennis over regionale logistieke oplossing, knelpunten in het beleid en een verticale marktorganisatie.

25 jaar Wervel

Wervel bestaat 25 jaar en dat mag geweten zijn. Als kleine beweging hebben ze in deze periode voor behoorlijk wat pit gezorgd met dossiers, debatten en campagnes, steeds onder het motto “voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw”.  Wervel is altijd een luis in de pels en inspirator geweest en kwamen met de scherpe analyses waar  anderen zich voor de goede vrede soms niet aan waagden.

Focus op de fruitsector: Belgische peren

We zitten in het volle seizoen voor het inlandse hardfruit, de periode waarin de peren op hun best zijn. Meteen ook een goede periode om de Belgische fruitsector eens van nabij te bekijken. Het is een wereld van keten- en prijsvorming, van clubrassen en exportambities. Het beeld dat we krijgen, doet denken over een verdere oriëntering naar de inlandse markt en de kortere keten. 

Beweeg.je.voedselteam: tal van activiteiten van Voedselteams online

Als voedselteam kan je op eigen initiatief verschillende activiteiten rond duurzame voeding opzetten. Om onze lokale vrijwilligers nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Voedselteams vzw haar educatieve aanbod hier gecentraliseerd. Want er zit beweging in jouw voedselteam!

Geld voor de bewegingen

Voedselteams ontving nieuws over haar financiering als sociaal-culturele beweging: voor de periode 2016-2020 kan ze rekenen op een jaarlijkse toelage van 111.500 €, opgetrokken tot ongeveer 126.000 € omwille van zogenaamde uitvoeringscoëfficiënten (een indexering). Het is een lichte stijging van het budget. Hiermee krijgt Voedselteams eindelijk uitzicht op het minimum bedrag voor bewegingen, zoals het decreet voor de sector voorziet.

Wat speelt er in de Vlaamse varkenssector?

Slechte productprijzen dwongen de boeren de afgelopen maanden tot protest. Achter de schermen wordt er door het ketenoverleg nog steeds hard gewerkt voor een leefbare sector. Met in het begin van deze maand een eerste akkoord over eenmalige steun voor de varkensboeren als resultaat: dertig miljoen euro moet de hardste klappen voor de sector kunnen opvangen. Al zal dat nog niet voldoende zijn. En dus wordt er ook gewerkt aan structurele maatregelen voor deze sector in crisis. We bekijken deze eens in detail.

Samen solidair met de melkproducenten

OPROEP: een Europese kentering is nodig om uit de crisis te komen. Afrikaanse organisaties van boeren en melkproducenten ondersteunen samen met NGOs voor internationale samenwerking de Europese melkboeren die een regulering van de melkmarkt voorstellen ter verdediging van de familiale landbouw en de garantie op een rechtvaardige prijs aan melkboeren in Europa en Afrika.  

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed