Op het ritme van de zee, zijn vis en zijn vissers

Op zaterdag 21 november 2015 vond in Nieuwpoort de Pintafish informatie- en contactdag plaats, open voor iedereen die meer inzicht wilde krijgen in de complexiteit van een duurzame viskeuze. Leden van Voedselteams kwamen uit alle windstreken, samen met de rest van het 120-koppige publiek. Hierbij verslag van aan de kust.

Bedankt aan onze vrijwilligers !

Gids voor de regionale logistiek in een korte voedselketen

De vraag naar regionale voeding is in heel Europa in stijgende lijn en heel diverse redenen liggen aan de basis. Het gaat om veranderend consumenten gedrag in relatie tot gezondheid, smaak, regio, producent, klimaat en andere omgevingsfactoren.  Een antwoord bieden op deze groeiende vraag botst op grenzen inzake kennis over regionale logistieke oplossing, knelpunten in het beleid en een verticale marktorganisatie.

25 jaar Wervel

Wervel bestaat 25 jaar en dat mag geweten zijn. Als kleine beweging hebben ze in deze periode voor behoorlijk wat pit gezorgd met dossiers, debatten en campagnes, steeds onder het motto “voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw”.  Wervel is altijd een luis in de pels en inspirator geweest en kwamen met de scherpe analyses waar  anderen zich voor de goede vrede soms niet aan waagden.

Focus op de fruitsector: Belgische peren

We zitten in het volle seizoen voor het inlandse hardfruit, de periode waarin de peren op hun best zijn. Meteen ook een goede periode om de Belgische fruitsector eens van nabij te bekijken. Het is een wereld van keten- en prijsvorming, van clubrassen en exportambities. Het beeld dat we krijgen, doet denken over een verdere oriëntering naar de inlandse markt en de kortere keten. 

Beweeg.je.voedselteam: tal van activiteiten van Voedselteams online

Als voedselteam kan je op eigen initiatief verschillende activiteiten rond duurzame voeding opzetten. Om onze lokale vrijwilligers nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Voedselteams vzw haar educatieve aanbod hier gecentraliseerd. Want er zit beweging in jouw voedselteam!

Geld voor de bewegingen

Voedselteams ontving nieuws over haar financiering als sociaal-culturele beweging: voor de periode 2016-2020 kan ze rekenen op een jaarlijkse toelage van 111.500 €, opgetrokken tot ongeveer 126.000 € omwille van zogenaamde uitvoeringscoëfficiënten (een indexering). Het is een lichte stijging van het budget. Hiermee krijgt Voedselteams eindelijk uitzicht op het minimum bedrag voor bewegingen, zoals het decreet voor de sector voorziet.

Pagina's

Abonneren op Voorpagina-feed